• Adres obiektu:
    Mariew, ul. Kwiatowa/Łąkowa, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    ok. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt usytuowany w obrębie prywatnej posesji nr 142 (dostęp po uzgodnieniu)

Krzyż (Mariew, ul. Kwiatowa/Łąkowa, 05-083 Zaborów)

obraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż drewniany (dąb), niemalowany. Na ok. 1/3 wysokości, od strony żywopłotu, okrągła plakieta z popiersiem Matki Bożej, nad nią figura Chrystusa ukrzyżowanego (prawdopodobnie wtórnie przytwierdzona, destrukt, oryginalnie zapewne na przecięciu ramion krzyża). Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.