• Adres obiektu:
    Topolin, ul. Jana III Sobieskiego/Stefana Batorego, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    2002 r., wtórny ? w miejscu krzyża z 1921 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Topolin, ul. Jana III Sobieskiego/Stefana Batorego, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż metalowy, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej cyfry tworzące datę 1921, powyżej tablica fundacyjna z inskrypcją: ROK 1921 / KRZYŻ / OD MIESZKAŃCÓW / TOPOLINA / Dnia 14.09.2002 r. (uzupełnienie późniejsze, zapewne upamiętniające czas ufundowania nowego krzyża, metalowego, w miejsce pierwotnego, drewnianego?). Krzyż wmurowany w cokół z betonu, otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. W pobliżu obiektu niezabezpieczony oryginalny, wykonany z piaskowca, jeden z dawnych dwóch cokołów na wazy i podstawa umocowania krzyża. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.