• Adres obiektu:
    Zalesie, ul. Trakt Królewski vis-?-vis ul. Królewicza Jakuba, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1935 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Zalesie, ul. Trakt Królewski vis-?-vis ul. Królewicza Jakuba, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka o formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina, w jednej z nich tablica fundacyjna z napisem: PAMIĄTKA / WSI ZALESIA / 1935 R. Naroża korpusu kapliczki ujęte uproszczonymi pilastrami. Ściany z czterech stron ożywione ostrołukowymi oszklonymi prześwitami, za którymi krzyżowo sklepiona wnęka z figurą Matki Bożej. Całość przekryta płytą, zaakcentowaną na narożach zwieńczeniami w formie ściętych ostrosłupów z krzyżem, które flankują trójkątne quasi-naczółki. Centralnie na płycie cokół w formie ściętego ostrosłupa z kulą i wmurowanym w nią metalowym
krucyfiksem, dekorowanym geometryczną wicią. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym z giętych prętów, wmurowanym w dwustopniową betonową wylewkę.
Obiekt o wartości artystycznej i historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.