• Adres obiektu:
    Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski, 05-083 Wojcieszyn
  • Data powstania:
    koniec XIX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski, 05-083 Wojcieszyn)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka o formach neobarokowych, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole, przekryta hełmem w formie ściętego ostrosłupa, z krucyfiksem
w zwieńczeniu. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina. Część zasadnicza oddzielona od cokołu belkowaniem, jej ściany z czterech stron ożywione przeszklonymi
wnękami, w każdej z nich figura Matki Bożej. Okna zwieńczone gzymsami w formie odcinków łuku. Całość zamknięta uproszczonym belkowaniem, ponad którym, z
każdej strony, półkoliste naczółki. Chełm kapliczki nakryty blachą. Krucyfiks zdobiony geometryczną wicią, o formach zbliżonych do krucyfiksu z kapliczki ul. Trakt Królewski
vis-?-vis Królewicza Jakuba. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym nitowanym, wmurowanym w dwustopniową betonową wylewkę. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.