• Adres obiektu:
    Wojcieszyn, ul. Warszawska, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1945 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura Matki Bożej (Wojcieszyn, ul. Warszawska, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura Matki Bożej w typie Immaculaty, naturalnej wielkości, z kamienia (piaskowiec), malowana, na postumencie z polnych kamieni (otoczaki), z wmurowaną tablicą fundacyjną, marmurową, w kształcie stojącego prostokąta, z napisem: Ave, Ave, Ave / MARYA / 1945 ROK. Obiekt o wartości historycznej, po konserwacji (2011-2012).

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.