• Adres obiektu:
    Koczargi Nowe, ul. Warszawska, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    pocz. XXI w. (przekształcony ? wtórny ? w miejscu krzyża z 1904 r.)
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Koczargi Nowe, ul. Warszawska, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż stalowy, z figurą Chrystusa pod daszkiem metalowym w formie glorii promienistej, wmurowany w czworoboczny, otynkowany cokół. W ścianie frontowej cokołu wnęka z figurą Matki Bożej. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej plakieta z datą 1904, powyżej plakieta z głową Chrystusa. Krzyż otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, o narożach zaakcentowanych metalowymi krzyżykami. Okalająca krzyż rabata wyłożona współczesną kostką brukową. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.