• Adres obiektu:
    Koczargi Nowe, ul. Warszawska 483, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Koczargi Nowe, ul. Warszawska 483, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, murowana, otynkowana, na cokole z trzech stopni wyłożonych współczesnymi płytkami ceramicznymi, przekryta namiotowym
daszkiem z blachy, z metalowym krucyfiksem w zwieńczeniu. Na ok. poł. wysokości profilowana opaska, obiegająca kapliczkę. W ścianie frontowej powyżej opaski prostokątna płytka wnęka, w której wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym, z prętów, z bramką wejściową od frontu, rabata wyłożona płytkami ceramicznymi. Obiekt o wartości historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.