• Adres obiektu:
    Koczargi Stare, ul. Klonowa 48, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    1920 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Koczargi Stare, ul. Klonowa 48, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, z piaskowca, otynkowana, na kilkustopniowym cokole z datą: 1920 R. Ściany części zasadniczej ożywione z czterech stron ostrołukowymi blendami; w blendzie od frontu nisza z figurą Matki Bożej. Każdą ze ścian zamyka od góry trójkątny naczółek, naroża akcentują uproszczone akroteriony. W zwieńczeniu piaskowcowy krucyfiks, z metalową figurą Chrystusa, o dekoracyjnie opracowanych zakończeniach ramion, osadzony na podstawie w formie quasi-ostrosłupa okolonego ornamentem o formach prymitywnego suchego akantu. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym z prętów, niewielka rabata wylana betonem. Obiekt o wartości historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.