• Adres obiektu:
    Koczargi Stare, ul. Klonowa/Akacjowa, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    1920 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Koczargi Stare, ul. Klonowa/Akacjowa, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, murowana z pomalowanej cegły silikatowej, na cokole, przekryta daszkiem namiotowym. W ścianie frontowej cokołu prostokątna płycina z datą: 1956 R. Ściany części zasadniczej przeprute z trzech stron otworami w kształcie wydłużonego prostokąta stojącego (front i elewacje boczne), oszklone, we wnętrzu figura Matki Bożej. W zwieńczeniu metalowy krucyfiks, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Kapliczka otoczona ogrodzeniem z metalowej siatki, od frontu
bramka wejściowa, usytuowana pośrodku niewielkiej rabaty wyłożonej kostką chodnikową.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.