• Adres obiektu:
    Koczargi Stare, ul. Klonowa (przed Podleśną), 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    2006 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Koczargi Stare, ul. Klonowa (przed Podleśną), 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na wysokim murowanym, tynkowanym czworobocznym cokole o ściętych narożach, część zasadnicza drewniana, czworoboczna, osadzona na kilkustopniowej podstawie, przekryta daszkiem namiotowym z okapem. Ściana frontowa i boczne przeprute przeszklonymi prześwitami, we wnętrzu figura Matki Bożej (pocz. XX w.?). W zwieńczeniu kapliczki drewniany krzyż umocowany na kuli. Obiekt otoczony okrągłą rabatą kwiatową.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.