• Adres obiektu:
    Lipków, ul. J. P. Jakubowicza/Akacjowa, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    2011 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Lipków, ul. J. P. Jakubowicza/Akacjowa, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka murowana, otynkowana tynkiem cementowym. Korpus umieszczony na wysokim czworobocznym cokole o ścianach ożywionych wydłużonymi płycinami i nieznacznie ściętych narożach, cztery ściany korpusu ożywione płytkimi wnękami obwiedzionymi opaską, w jednej z nich gliniana tablica ze scena Ukrzyżowania. Całość przekryta dachem z blachy tytanowo-cynkowej z krzyżem w zwieńczeniu. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.