• Adres obiektu:
    Mariew, ul. Kwiatowa/Wólczyńska, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1941 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Mariew, ul. Kwiatowa/Wólczyńska, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż drewniany (dąb), malowany. Ramię pionowe i poprzeczne krzyża zakończone drewnianymi kulami. Na ok. 1/5 wysokości namalowany napis: MARIEW / DN 14 X 41. Powyżej napisu przytwierdzone: okrągła plakieta z Marią karmiącą (mniejsza), ponad nią okrągła plakieta z popiersiem Matki Bożej z Dzieciątkiem (większa). Na przecięciu ramion krzyża figura Chrystusa w glorii z metalu. Krzyż wtórnie otoczony współczesnym płotkiem, na podmurówce z kostki Bauma. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.