• Adres obiektu:
    Lipków, cmentarz przy kościele, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    1845 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Nagrobek Jakubowiczów (Lipków, cmentarz przy kościele, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Nagrobek czworokątny, trzykondygnacyjny, kamienny (piaskowiec). Baza w formie kostkowego, trójstopniowego postumentu, nad nim w części środkowej węższa prostokątna kondygnacja z marmurową tablicą z napisem: GRÓB / Ś; P; / JÓZEFA PASCHALISA JAKUBOWICZA/ ZMARŁEGO DNIA 5 KWIETNIA / 1845 R./ W 69 ROKU ŻYCIA / I MAŁŻONKI / Z RYXÓW JAKUBOWICZOWEJ/ ZMARŁEJ DNIA 14 STYCZNIA / 1862 R./ W 70 ROKU ŻYCIA / WŁAŚCICIELI DÓBR TUTEJ=/ SZYCH. / PANIE PRZYJMIJ JCH DO CHWAŁY. Całość wieńczy klasycyzujący półowalny fronton z akantową i palmetową dekoracją ornamentalną oraz główką w glorii w tympanonie. Poniżej ornament pasowy w formie kimationu jońskiego. Obiekt otoczony ziemną rabatą, otoczoną metalowym ogrodzeniem. Nagrobek na terenie przykościelnym. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.