• Adres obiektu:
    Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii)
  • Data powstania:
    1902 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura Matki Bożej (Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii))

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura Matki Bożej wykonana w piaskowcu, na współczesnym wysokim, czworobocznym cokole z piaskowca i na podstawie z granitu. Matka Boska w typie Immaculaty, stojąca na kuli ziemskiej. Sygnowana (na kuli ziemskiej): T[eodor] SKONIECZNY / 1902. Figura po konserwacji (pocz. XXI w.). Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.