• Adres obiektu:
    Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii)
  • Data powstania:
    1901 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura św. Józefa (Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii))

obraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus wykonana w piaskowcu, na wysokim czworobocznym cokole o nieznacznie ściętych krawędziach i dwustopniowej podstawie z piaskowca. Na frontowej ścianie cokołu inskrypcja: Św. Józefie / Opiekunie / Kościoła / powszechnego / Opiekuj się nami / d. 8 września / 1901 r. Na piaskowcowym postumencie pod figurą napis: Wykonał T. Skonieczny / 1901. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.