• Adres obiektu:
    Lipków, 05-080 Izabelin, u zbiegu ulic Mościckiego i J. P. Jakubowicza
  • Data powstania:
    1917 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Lipków, 05-080 Izabelin, u zbiegu ulic Mościckiego i J. P. Jakubowicza)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż z piaskowca, na cokole z piaskowca i podstawie obłożonej na dwóch najniższych stopniach współczesnymi płytkami granitowymi. Cokół w formie dwustopniowego ściętego ostrosłupa, na podstawie którego od frontu inskrypcja: TĄ FIGURĘ POSTAWILI GOSPODARZE / ZE WSI LIPKÓW. Zasadnicza część cokołu nieznacznie ścięta na narożach, od frontu inskrypcja na wyrobionej w piaskowcu prostokątnej płycinie: OD POWIETRZA GŁODU / OGNIA I WOJNY / WYBAW NAS PANIE! Na cokole wsparty krzyż z metalową figurą Chrystusa. Krzyż otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, ujmującym rabatę. Dookoła ogrodzenia pojedyncze głazy narzutowe. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.