• Adres obiektu:
    Zielonki Wieś, ul. Warszawska 464, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XX w. (w miejscu wcześniejszego, drewnianego)
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Zielonki Wieś, ul. Warszawska 464, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż stalowy, okrągły w przekroju, z figurą Chrystusa w glorii promienistej (rodzaj daszka) z metalu. Ramiona krzyża zakończone drewnianymi elementami dekoracyjnymi - toczonymi kulami (zachowane dwa, trzeci uszkodzony). Ponad figurą Chrystusa plakieta INRI. Krzyż wmurowany w cokół z betonu, otoczony metalowym ogrodzeniem i wylewką betonową, tworzącymi rodzaj rabaty ziemnej. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.