• Adres obiektu:
    Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 12, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XX/XXI w.
  • Użytkownik:
    Obiekt usytuowany na posesji prywatnej (Osiedlowa 12), brak bezpośredniego dostępu, widoczny z ulicy.

Kapliczka (Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 12, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na wysokim cokole, okrągłym w przekroju, wymurowanym z polnych kamieni, na czworobocznej podstawie. Na cokole Chrystus Frasobliwy, wykonany w drewnie, otoczony konstrukcją metalową w typie baldachimu, przekrytą daszkiem namiotowym z blachy miedzianej, w zwieńczeniu którego krzyż. Na podstawie cokołu figura Matki Bożej i anioła, wykonane z piaskowca. Obiekt o wartości artystycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.