• Adres obiektu:
    Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 50, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    3. ćw. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt usytuowany na posesji prywatnej (Osiedlowa 50, brak bezpośredniego dostępu, widoczny z ulicy

Kapliczka (Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 50, 05-082 Stare Babice)

obraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na czworobocznym cokole, murowanym z cegły. Część zasadnicza w formie wydłużonego prostopadłościanu z metalowych prętów, o oszklonych ścianach, z figurą Matki Bożej w środku, nakryta daszkiem dwuspadowym.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.