• Adres obiektu:
    Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Południowa, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XX/XXI w. (w miejscu wcześniejszej)
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Południowa, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka zapewne w miejscu wcześniejszej, na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, nieotynkowana, wykończona cegłą klinkierową, na podstawie wyłożonej ceramicznymi płytkami. Kondygnacje stopniowane schodkowo - od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Trzy ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, wewnątrz gipsowa figura Matki Bożej. Ściana frontowa najwyższej kondygnacji ożywiona płytką wnęką, w której przytwierdzona plakieta z Matką Bożą z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu kapliczki metalowy krzyż. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem, otaczającym rodzaj rabaty wyłożonej kostką. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.