• Adres obiektu:
    Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Kręta, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1997 r., w miejscu wcześniejszego
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Kręta, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż metalowy, malowany, okrągły w przekroju, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Ramię pionowe i poziome obwiedzione obustronnie prętem stalowym, powtarzającym układ krzyża, nieco od niego odsuniętym. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej data: 1997. Krzyż wmurowany w nieduży, czworokątny cokół wyłożony płytkami ceramicznymi, otoczony metalowym ogrodzeniem z bramką wejściową, wmurowanym w betonowy cokolik, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.