• Adres obiektu:
    Kapliczka, Mariew, ul. Spacerowa/Kwiatowa, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1906 r., odnowiona 1953 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Kapliczka, Mariew, ul. Spacerowa/Kwiatowa, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka modlitewna o uproszczonych formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina, w jednej z nich tablica fundacyjna z napisem: BOŻE / BŁOGOSŁAW NAS / ROK 1953 / OFIARA GROMADY / MARIEW. Ściany partii zasadniczej kapliczki z czterech stron ożywione półkoliście sklepionymi wnękami (w trzech wnękach gipsowe figury Matki Bożej, w jednej z nich żeliwna plakieta z datą fundacji 1906.), ujętymi przez uproszczone pilastry. Całość przekryta płytą, na której z każdej strony zwieńczenie w formie ściętych ostrosłupów z krzyżem flankujących trójkątny quasi-naczółek. Centralnie na płycie cokół w formie ściętego ostrosłupa z krzyżem. Całe zwieńczenie pokryte blachą.
Na krzyżu metalowa figura Chrystusa w glorii. Kapliczka ogrodzona: z trzech stron ogrodzeniem metalowym kutym, z jednej strony murkiem z cegieł, z prześwitami, z betonowymi kulami na narożach. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.