• Adres obiektu:
    Klaudyn, ul. Lutosławskiego 65, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    1916 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Klaudyn, ul. Lutosławskiego 65, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka o uproszczonych formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. Wewnątrz figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona prostokątna, marmurowa tablica fundacyjna z napisem: OD POWIETRZA / GŁODU OGNIA I WOJNY / ZACHOWAJ NAS PANIE. / - / WZNIEŚLI MAŁŻONKOWIE / SOTOMSCY. / 1916 R. Naroża partii zasadniczej ujęte uproszczonymi, kanelowanymi pilastrami. Ściany z trzech stron przeprute ostrołukowymi przeszklonymi prześwitami, za którymi figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Przyłucza prześwitów podkreślone lekko zarysowanymi płycinami. Obiekt obiega uproszczone belkowanie. Nad każdą ze ścian wydatne naczółki, w tympanonach których centralnie niewielkie płyciny ze współczesnymi obrazkami dewocyjnymi malowanymi na szkle. Całość przekryta hełmem w formie ściętego ostrosłupa, z blachy miedzianej (współczesnej) i dachówki ceramicznej, zwieńczonym metalowym krucyfiksem umocowanym na kuli. Kapliczka otoczona dekoracyjnym (rozety, lilijki, groty strzał) ogrodzeniem żeliwnym (odlew), otaczającym rodzaj rabaty ziemnej, od frontu z umieszczoną centralnie dwuskrzydłową bramką. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.