• Adres obiektu:
    Klaudyn, ul. Sikorskiego/Ciećwierza, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    pocz. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Klaudyn, ul. Sikorskiego/Ciećwierza, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka czworoboczna, dwukondygnacyjna, murowana z cegły, malowana, na cokole. Kondygnacje oddziela schematyczne belkowanie. Naroża obu kondygnacji nieznacznie ścięte. Ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, w ceglanych opaskach z klińcami, za którymi nisze z figurą Matki Bożej w każdej. Obiekt obiega uproszczone belkowanie, z pasem wydatnych denticuli. Każda ściana ponad belkowaniem zwieńczona naczółkiem. Kapliczka przekryta dachem wielospadowym, krytym blachą miedzianą (współczesną). Na przecięciu kalenic metalowy, ażurowy krucyfiks z Chrystusem w glorii promienistej. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem współczesnym, otaczającym rodzaj rabaty wyłożonej współczesną kostką brukową. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.