• Adres obiektu:
    Klaudyn, ul. Ciećwierza 107A, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    1. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Klaudyn, ul. Ciećwierza 107A, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, otynkowana, na dwustopniowej podstawie. Kondygnacje ułożone schodkowo - od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Ściana frontowa środkowej kondygnacji przepruta przeszklonym otworem, wewnątrz figura Matki Bożej. Całość przekryta daszkiem namiotowym, krytym współczesną blachą. W zwieńczeniu lastrykowy krucyfiks z figurą Chrystusa z metalu. Obiekt otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj wąskiej rabaty z wylewką betonową. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.