• Adres obiektu:
    Klaudyn, ul. Sikorskiego, 05-080 Izabelin
  • Data powstania:
    XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Klaudyn, ul. Sikorskiego, 05-080 Izabelin)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż drewniany (dąb), malowany, czworokątny w przekroju. Zakończenia belki pionowej i ramion krzyża zabezpieczone blachą. Uproszczona gloria w formie czterech profilowanych listew łączących belkę pionową z poziomą. Na przecięciu ramion niewielka figura Chrystusa z metalu (wtórna?). Krzyż otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.