• Adres obiektu:
    Janów, ul. Sikorskiego/Andersa, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    kon. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Janów, ul. Sikorskiego/Andersa, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, na nieznacznie podciętej podstawie, murowana z cegły. Kondygnacje rozdziela prosta, nieznacznie wysunięta przed lico ściany opaska. Ściana frontowa i boczne środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi arkadowymi otworami, łuk arkady każdorazowo podkreślony przez ułożone pionowo cegły, wewnątrz figura Matki Bożej. Całość zwieńczona dwustopniowym ceglanym, szczytem z drewnianym krucyfiksem pośrodku. Obiekt otoczony od frontu współczesnym ogrodzeniem z metalowych prętów, od tyłu siatką. Obiekt o wartości historycznej/niematerialnej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.