• Adres obiektu:
    Kwirynów, ul. Sikorskiego vis-?-vis nr-u 30, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1931-1967
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Kwirynów, ul. Sikorskiego vis-?-vis nr-u 30, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, na cokole i dwustopniowej podstawie, murowana z cegły, otynkowana. Kondygnacje rozdziela uproszczone belkowanie, z dodanym wtórnie, wysuniętym okapem/półką. Na ścianie frontowej dolnej kondygnacji marmurowa tablica fundacyjna z napisem: KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1931-1967. Ściana frontowa i boczne środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi arkadowymi otworami (boczne węższe), w przestrzeni wewnętrznej 3 figury - Matki Bożej od frontu, św. Antoniego i św. Franciszka po bokach. Całość obiega od góry belkowanie i przekrywa dach w rodzaju namiotowego, płaskiego, ponad którym cementowy krzyż z metalową figurą Chrystusa. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.