• Adres obiektu:
    Rynek, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    2005 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Głaz pamiątkowy (Rynek, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Głaz granitowy, nieznacznie obrobiony, z przytwierdzoną tablicą z czarnego granitu z wyrytym portretem Jana Pawła II i inskrypcją: NIE LĘKAJCIE SIĘ / BÓG JEST MIŁOŚCIĄ / Jan Paweł II. Obiekt usytuowany pośrodku rabaty roślinnej, częściowo wyłożonej płaskimi kamieniami.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.