• Adres obiektu:
    Rynek, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1925 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Rynek, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka 1. ćw. XX w., na czworobocznym cokole, murowanym z kamieni polnych spojonych zaprawą. Do ściany frontowej cokołu przytwierdzona tablica fundacyjna z inskrypcją: POD TWOJĄ OBRONĘ / ZA STARANIEM MŁODZIEŻY PARAFJALNEJ / 1925. Część zasadnicza w formie wydłużonego prostopadłościanu opartym o metalowy szkielet, z figurą Matki Bożej w typie Immaculaty, z piaskowca, w środku, nakryta płaskim szklanym daszkiem namiotowym. Obiekt otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, z dwuskrzydłową bramką wejściową od frontu, wmurowanym w cokół z betonu, otaczającym rodzaj rabaty ziemnej. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.