• Adres obiektu:
    ul. Sienkiewicza 19 przy ul. Wołodyjowskiego, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1884 r., przebudowana 1991 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (ul. Sienkiewicza 19 przy ul. Wołodyjowskiego, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, na otynkowanej podstawie. Kondygnacje schodkowo zmniejszają się ku górze. Do ściany frontowej najniższej kondygnacji przytwierdzona metalowa tablica z napisem: BUD 1884 / PRZEB 1991. Ściana frontowa kondygnacji drugiej przepruta przeszklonym otworem, za którym figura Matki Bożej. Do ściany frontowej najwyższej kondygnacji przytwierdzona marmurowa tablica z napisem: MATKO / WSPIERAJ / NAS. Całość zamyka trójstopniowy szczyt z krzyżem z lastrika w zwieńczeniu. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.