• Adres obiektu:
    Buda, ul. Zaborowska, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Buda, ul. Zaborowska, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż drewniany (dąb), malowany. Ramię poziome wtórne, ramię pionowe od góry okute blachą. Na przecięciu ramion krzyża figura Chrystusa pod daszkiem-glorią z metalu. Krzyż wtórnie otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, umieszczony w ziemnej rabacie. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.