• Adres obiektu:
    ul. Izabelińska (za ul. Zielony Zaułek), 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (ul. Izabelińska (za ul. Zielony Zaułek), 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka wzniesiona na czworokątnym kopcu z pomalowanych kamieni polnych. Obiekt drewniany, polichromowany, na planie kwadratu, w kształcie wydłużonego prostopadłościanu o trzech ścianach utworzonych przez nachodzące na siebie wąskie deszczułki, o otwartym froncie, przeciętym dwoma wertykalnymi pasami z takich samych deszczułek i zaakcentowanym od góry rodzajem drewnianego lambrekinu, przekryty czterospadowym daszkiem z drewnianych wiórów. Wewnątrz ludowa figura Matki Bożej, drewniana, polichromowana. W zwieńczeniu drewniany krzyż. Pierwotnie obiekt prawdopodobnie ogrodzony (otwory - ślady po mocowaniu ogrodzenia - w polnych kamieniach ułożonych przy kapliczce). Obiekt o wartości artystycznej (sztuka ludowa) i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.