• Adres obiektu:
    Babice Nowe, ul. Piłsudskiego, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Babice Nowe, ul. Piłsudskiego, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż drewniany (dąb), malowany, czworokątny w przekroju, z metalową figurą Chrystusa, powyżej którego plakieta INRI. Krzyż wmurowany w czworokątny, ceglano-betonowy cokół, poprzedzony wyłożonym współczesną kostką podejściem, flankowanym przez dwa malowane na biało polne kamienie, obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.