• Adres obiektu:
    Babice Nowe (przy rondzie), 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1917 r. (krzyż), cokół współczesny
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Babice Nowe (przy rondzie), 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż metalowy, czworokątny w przekroju, z metalową figurą Chrystusa, belki pionowa i pozioma zakończone dekoracyjnymi elementami z kulami. Belka pionowa zespawana na ok. poł. wysokości, zapewne po złamaniu. Krzyż wmurowany w czworokątny cokół z cegły silikatowej, podcięty nieznacznie na ok. 1/3 wysokości, krzyż o wartości historycznej, jest jednym z trzech zachowanych elementów nieistniejącej obecnie kapliczki z 1917 r., dwa pozostałe elementy, zabezpieczone przez Urząd Gminy w Starych Babicach ? tablice marmurowe z inskrypcjami: BOŻE, ZBAW POLSKĘ (i orzeł w koronie nad napisem) oraz KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ / KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / FUNDATORZY ZE WSI LATCHORZEW I NOWE BABICE / R. P. / 1917.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.