• Adres obiektu:
    Babice Nowe, ul. Ogrodnicza/Dolna, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1911 r., odnowiona 2009 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Babice Nowe, ul. Ogrodnicza/Dolna, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana, otynkowana, na płycie-podstawie z jasnego granitu (zapewne wtórnej). Ściany najniższej kondygnacji obłożone współcześnie jasnym granitem, do elewacji frontowej przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA / UCZYŃ SERCA NASZE / WEDŁUG SERCA TWEGO / JEZU UFAM TOBIE / 1911, 2009. Cztery elewacje kondygnacji drugiej przeprute otworami zamkniętymi przeszklonymi drzwiczkami, za którymi obrazki i przedmioty dewocyjne, pamiątki pozostawione przez mieszkańców (?). Każdą ścianę zamyka trójkątny szczyt. Całość przekryta dachem z blachy cynkowej z krzyżem z kutych dekoracyjnych prętów w zwieńczeniu. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.