• Adres obiektu:
    Latchorzew, ul. Warszawska 186, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1999 r., zapewne w miejscu wcześniejszej
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Latchorzew, ul. Warszawska 186, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, nieotynkowana, na podstawie wyłożonej ceramicznymi płytkami. Kondygnacje stopniowane schodkowo - od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Do ściany frontowej najniższej kondygnacji przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem: KRÓLOWO POKOJU / BŁOGOSŁAW / OJCZYŹNIE NASZEJ / 1 IX 1999. Trzy ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, wewnątrz figura Matki Bożej. Ściana frontowa najwyższej kondygnacji ożywiona płytką wnęką, w której przytwierdzona plakieta z głowa Chrystusa. Całość przekryta płaskim ceglanym daszkiem namiotowym. W zwieńczeniu metalowy krzyż. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.