• Adres obiektu:
    Blizne Jasińskiego, ul. Żeromskiego/Sienkiewicza, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1939 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Blizne Jasińskiego, ul. Żeromskiego/Sienkiewicza, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka czworokątna, na cokole i dwustopniowej betonowej podstawie, murowana, otynkowana. Kondygnacje oddziela uproszczone belkowanie, tworzące rodzaj płyty do ustawiania kwiatów, zniczy etc. Na ścianie frontowej i bocznych dolnej kondygnacji prostokątne płyciny w tynku, w profilowanych opaskach, z napisami: PRZYJDŹCIE / DO MNIE / WSZYSCY; FUNDACJA / STOW PRZYJACIÓŁ / OSIEDLA BLIZNE / i MIESZKAŃCÓW; NA CHWAŁĘ / BOGU / DNIA 29 VI 1939 R. Ściany części zasadniczej przeprute wysokimi przeszklonymi otworami, wewnątrz figura Chrystusa. Całość przekryta daszkiem namiotowym, z betonowym krzyżem w zwieńczeniu.
Od frontu kapliczki współczesne metalowe ogrodzenie. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.