• Adres obiektu:
    Lubiczów, ul. Warszawska 61, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    kon. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka na drzewie (Lubiczów, ul. Warszawska 61, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Mała wisząca kapliczka, przytwierdzona do pnia drzewa, drewniana, pomalowana, skrzynkowa, front otwarty. Wewnątrz obrazek Jezu, ufam Tobie. Daszek dwuspadowy, w zwieńczeniu drewniany krzyż.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.