• Adres obiektu:
    Lubiczów, ul. Warszawska 97, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1969 r.
  • Użytkownik:
    obiekt na terenie prywatnej posesji, brak bezpośredniego dostępu, widoczny od strony ulicy

Figura Chrystusa (Lubiczów, ul. Warszawska 97, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura Chrystusa, z betonu (odlew na stalowym rdzeniu, produkcja masowa), na wysokim, czworokątnym, profilowanym na narożach cokole obłożonym płytami z lastrika, umieszczonym na czworokątnym cokole i płaskiej podstawie. Frontowa ściana cokołu z napisem: UPAMIĘTNIAJĄC MIEJSCE / TRAGICZNEJ ŚMIERCI / UKOCHANEJ MAŁGOSI / FIGURĘ TĘ POŚWIĘCA / 1969 r / RODZINA.
U góry obelisku od frontu tablica z napisem: OTO SERCE / KTÓRE TAK BARDZO / UMIŁOWAŁO LUDZI.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.