• Adres obiektu:
    Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego (w pobliżu ul. Fortowej), 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    1898 r.
  • Użytkownik:
    obiekt na terenie zamkniętej posesji należącej do gminy, brak bezpośredniego dostępu, widoczny od strony ulicy

Kapliczka (Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego (w pobliżu ul. Fortowej), 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka czworokątna, dwukondygnacyjna, na trójstopniowej podstawie, kamienna (piaskowiec), malowana farbą. Kondygnacje oddziela uproszczone belkowanie.
Na ścianie frontowej dolnej kondygnacji napis w tynku: FIGURĘ TE / NA CZEŚĆ BOGU / NAJWYŻSZEMU / POSTAWILI GOSPODARZE / WSI BLIZNE / ROKU 1898. Ściana frontowa zasadniczej kondygnacji ożywiona półkoliście zamkniętą, przeszklona wnęką, w której figura Matki Bożej. Pod wnęką dekoracyjnie rzeźbiona konsola. Poniżej napis: JEZU CHRYSTE / UKRZYŻOWANY / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI. Całość wieńczy niepełne belkowanie, ponad którym daszek namiotowy. W zwieńczeniu metalowy krzyż z kutych prętów. Obiekt otoczony ziemną rabatą, dookoła której chodniki z betonowych płyt. Obiekt o wartości historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.