• Adres obiektu:
    Buda, ul. Zaborowska 6-8, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    XIX/XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Buda, ul. Zaborowska 6-8, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna na cokole. Murowana z cegły, nieotynkowana. Kondygnacje oddzielone profilowanym, wklęsło-wypukłym
gzymsem z cegły profilowanej. Do frontowej ściany dolnej kondygnacji przytwierdzony prawdopodobnie wtórnie obrazek dewocyjny z Najświętszym Sercem Jezusa. Górna
kondygnacja ożywiona od frontu przeszkloną wnęką z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Całość przekryta płytą nieco wystającą przed lico ścian. Na szczycie centralnie umieszczony metalowy krucyfiks. Kapliczka otoczona wtórnym ogrodzeniem z metalowych prętów, wmurowanym w betonowy cokół, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. Na zewnątrz rabaty cztery pomalowane białą farbą, głazy akcentujące naroża założenia. Obiekt o wartości historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.