• Adres obiektu:
    Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego/Kościuszki, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XXI w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura Matki Bożej (Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego/Kościuszki, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura Matki Bożej, betonowa (masowy odlew?) w typie Immaculaty, na wysokim czworokątnym cokole z granitu, umieszczonym na dwustopniowej podstawie. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem: Pod Twoją / Obronę / Uciekamy się / Maryjo. Ponad tablicą plakieta: JUBILAEUM / A.D. 2000. Kapliczka otoczona metalowym ogrodzeniem, w obrębie którego rodzaj założenia ziemno-kwiatowego.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.