• Adres obiektu:
    Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 7, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Krzyż (Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 7, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Krzyż metalowy (belka stalowa ? dwuteownik), malowany, z metalową figurą Chrystusa, plakietką INRI i glorią promienistą, belki pionowa i pozioma zakończone dekoracyjnymi elementami z blachy. Od frontu do pionowej belki przyspawany element dekoracyjny w postaci wici roślinnej. Krzyż wmurowany w czworokątną podstawę z betonu. Obiekt otoczony ziemną rabatą i ogrodzeniem (metalowe łańcuchy rozpięte pomiędzy słupkami).


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.