• Adres obiektu:
    Blizne Łaszczyńskiego, ul. Jasna 3-5, 05-082 Stare Babice
  • Data powstania:
    XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt niedostępny

Kapliczka (Blizne Łaszczyńskiego, ul. Jasna 3-5, 05-082 Stare Babice)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na wysokim, okrągłym w przekroju, tynkowanym cokole i dwustopniowej podstawie. Część zasadnicza w formie prostopadłościanu o metalowym szkielecie i przeszklonych ścianach, z figurą Matki Bożej w środku, nakryta płaskim metalowym daszkiem namiotowym.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.