• Adres obiektu:
    Borzęcin Mały, ul. Kosmowska/Lawendy, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    XIX/XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Kapliczka (Borzęcin Mały, ul. Kosmowska/Lawendy, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka czworoboczna, na cokole, zwieńczona uproszczonym belkowaniem, nakryta daszkiem namiotowym. Murowana z cegły, otynkowana. W ścianie frontowej sklepiona konchą przeszklona wnęka, z figurą Chrystusa. Na szczycie betonowy, oparty o żelazny stelaż, otynkowany krucyfiks. Wokół pozostałości ogrodzenia. Obiekt o wartości historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.