• Adres obiektu:
    Borzęcin Duży, ul. Kosmowska 105, 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1968 r.
  • Użytkownik:
    obiekt usytuowany w zagłębieniu ogrodzenia posesji nr 105, dostępny od strony ulicy

Kapliczka (Borzęcin Duży, ul. Kosmowska 105, 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Kapliczka na czworobocznym, trójstopniowym cokole, murowanym, wtórnie (współcześnie) obłożonym płytkami ceramicznymi i klinkierem u podstawy. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona współcześnie tablica (wtórna) z inskrypcją: WITAJ / NIEPOKALANA / IV. 1968 R. Kapliczka w formie wydłużonego prostopadłościanu o oszklonych ścianach, z figurą Matki Bożej w środku, nakryta płaskim daszkiem namiotowym z metalowym krzyżem w zwieńczeniu.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.