• Adres obiektu:
    Borzęcin Duży, ul. Warszawska (w pobliżu kościoła), 05-083 Zaborów
  • Data powstania:
    1. poł. XX w.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura Matki Bożej w założeniu rabatowym (Borzęcin Duży, ul. Warszawska (w pobliżu kościoła), 05-083 Zaborów)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura Matki Bożej (Immaculata) z piaskowca, częściowo polichromowana, w założeniu rabatowym, na cokole z płyt kamiennych i naturalnego, częściowo opracowanego rzeźbiarsko (ornament roślinny) granitowego głazu, do którego prowadzą kamienne stopnie. Na górnej płycie cokołu napis: OFIARA PARAFII BORZĘCIŃSKICH. Na ścianie frontowej głazu napis: O MARYO / NIEPOKALANIE POCZĘTA. Figura wykonana w warszawskim warsztacie Antoniego Olesińskiego i Konstantego Kozińskiego, co potwierdza wyryty na podstawie napis: A. OLESIŃSKI / K. KOZIŃSKI / DZIKA 67 W WARSZ. Założenie otoczone oryginalnym kutym ogrodzeniem, wpuszczonym w niewysoki murowany cokół, od frontu z dwiema żeliwnymi latarniami i centralnie umieszczoną furtką, prowadzącą na stopnie wiodące do figury. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.